Cerkiew akademicka

św. rów. ap. Marii Magdaleny

w Białymstoku

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny