Przyznano dofinansowanie na remont cerkwi

Cerkiew św. Marii Magdaleny w Białymstoku od ponad 25 lat nie była remontowana i przez to niezbędne są niezwłoczne i szeroko zakrojone prace konserwatorsko-remontowe. Osuszenia i izolacji wymagają ściany fundamentowe, całościowej renowacji potrzebują tynki wewnętrzne i elewacja zewnętrzna, okna nie domykają się i są nieszczelne, podobnie metalowe drzwi wejściowe, które powinny być wymienione.

Na pokrycie kosztów prac remontowych złożone zostały wnioski o dotacje z funduszy, którymi dysponuje Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trzy spośród nich rozpatrzono pozytywnie i przyznane zostały dotacje w wysokości odpowiednio 150, 85 i 70 tysięcy złotych.

Kosztorys niezbędnych prac konserwatorsko-remontowych opiewa na nieco ponad 355 tysięcy złotych, ale do przeprowadzenia remontu potrzebujemy więcej niż brakujące jeszcze 50 tysięcy, których nie przyznał Minister Kultury. Inflacja spowodowała, że ujęte w kosztorysie materiały i prace znacznie podrożały. Ponadto, niektóre z nich, jak np. woda, energia elektryczna, rusztowania, wywóz gruzu, sprzątanie itp. to tzw. “koszty niekwalifikowalne”, które nie mogą być opłacone ze wspomnianych dotacji. Niezbędne będą zatem znaczne dodatkowe środki finansowe.

Co więcej, prace remontowe zabytkowej świątyni spowodują konieczność modernizacji jej obecnego wystroju i wyposażenia. Potrzebne będą dodatkowe fundusze na nowy ikonostas, malowidła na ścianach, szafę na szaty liturgiczne, podłogę. Do odnowionej cerkwi powinny prowadzić również nowe schody.

W nabożeństwach sprawowanych w cerkwi św. Marii Magdaleny uczestniczy niewielka grupa wiernych. Trudno też liczyć na wystarczające wsparcie finansowe ze strony studentów czy środowiska akademickiego, któremu ta cerkiewka ma służyć w szczególności.

Zwracamy się więc do wszystkich, którzy chcieliby przyczynić się do przywrócenia jej należytego stanu i wyglądu, z gorącą prośbą o wsparcie remontu akademickiej cerkwi św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Niech jej remont i wyposażenie staną się naszym kolejnym “wspólnym dziełem”. Niech i ta cerkiewka stanie się naszą wspólną “wizytówką”.

Kustosz Cerkwi Akademickiej w Białymstoku
Ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk


Dane do przelewu

Cerkiew Akademicka
św. Marii Magdaleny
w Białymstoku

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Oddział 1 w Białymstoku
Nr rachunku: PL 27 1020 1332 0000 1102 1292 7044
Kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW

Z tytułem “Na remont”.