Święto patronalne 2022

W dniach 3-4 sierpnia 2022 roku Cerkiew Akademicka w Białymstoku obchodziła po raz drugi swoje święto patronalne – św. równej apostołom Marii Magdaleny.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się we środę 3 sierpnia o godz. 17 nabożeństwem całonocnego czuwania. Sprawował je Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub w asyście duchowieństwa białostockiej katedry św. Mikołaja oraz przybyłych gości.

Następnego dnia o godz. 8 ks. prot. Andrzej Misiejuk z Zaścianek dokonał małego poświęcenia wody. O godz. 9 rozpoczęła się Boska Liturgia, którą celebrował Biskup Supraski Andrzej wraz przybyłym duchowieństwem. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Mateusz Kiczko.

Uroczystości święta kaplicy na białostockim wzgórzu zakończył krótki molebien sprawowany przed świątynią. Kustosz cerkwi – ks. prot. Włodzimierz Misijuk – podziękował hierarsze, duchowieństwu i wiernym za przybycie i wspólną modlitwę.

Podczas nabożeństw śpiewał chór cerkwi akademickiej pod dyrekcją lektora Daniela Grygiewicza.

Zdjęcia: lektor Daniel Grygiewicz