Cerkiew Akademicka św. Marii Magdaleny w Białymstoku

O cerkwi

fot. lektor Paweł Iwaniuk

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętej równej apostołom Marii Magdaleny w Białymstoku położona jest na wzgórzu obok Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Teren bezpośrednio wokół świątyni to cmentarz, o czym świadczą m.in. zachowane nagrobki.

Obiekt należy do Parafii Prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.

W latach 1995-2020 świątynia była użytkowana przez Prawosławną Parafię Wojskową pw. śww. app. Piotra i Pawła w Białymstoku.

Od listopada 2020 roku decyzją J.E. Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba kaplica funkcjonuje jako cerkiew akademicka dla prawosławnej społeczności akademickiej miasta Białystok.

Kustoszem cerkwi jest prawosławny duszpasterz białostockiego środowiska akademickiego ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk.

ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk

W świątyni znajduje się cząsteczka relikwii św. Marii Magdaleny – patronki cerkwi.

Nabożeństwa odbywają się regularnie w każdą sobotę i niedzielę oraz wielkie święta z liczby dwunastu.

Aktualny harmonogram nabożeństw dostępny jest w zakładce Nabożeństwa.


Cerkiew św. Marii Magdaleny w Białymstoku należy do Parafii Prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku wchodzącej w skład Dekanatu Białostockiego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.