Logo witryny

Cerkiew akademicka św. rów. ap. Marii Magdaleny w Białymstoku

O cerkwi

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętej równej apostołom Marii Magdaleny w Białymstoku położona jest na wzgórzu obok Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Teren bezpośrednio wokół świątyni to cmentarz, o czym świadczą m.in. zachowane nagrobki.

Obiekt należy do Parafii Prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.

W latach 1995-2020 świątynia była użytkowana przez Prawosławną Parafię Wojskową pw. śww. app. Piotra i Pawła w Białymstoku.

Od listopada 2020 roku decyzją J.E. Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba kaplica funkcjonuje jako cerkiew akademicka dla prawosławnej społeczności akademickiej miasta Białystok.

Kustoszem cerkwi jest prawosławny duszpasterz białostockiego środowiska akademickiego ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk.

W świątyni znajduje się cząsteczka relikwii św. Marii Magdaleny – patronki cerkwi, a także relikwie innych świętych.

Nabożeństwa odbywają się regularnie w każdą sobotę i niedzielę oraz wielkie święta z liczby dwunastu.

Aktualny harmonogram nabożeństw dostępny jest w zakładce Nabożeństwa.