Cerkiew Akademicka św. Marii Magdaleny w Białymstoku

Kontakt

Cerkiew Akademicka
św. Marii Magdaleny
w Białymstoku

Wzgórze Świętej Magdaleny
15-369 Białystok

Kustosz

Ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk

tel. kom.: +48 501 072 420

Dyrygent – Psalmista

Lektor Paweł Iwaniuk

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Oddział 1 w Białymstoku
Nr rachunku: PL 27 1020 1332 0000 1102 1292 7044
Kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW

Facebook:

https://www.facebook.com/CerkiewAkademickaBialystok

Lokalizacja