Tablica informacyjna

Tablica informacyjna

W związku z zakończeniem prac remontowych przy cerkwi św. Marii Magdaleny w Białymstoku pojawiła się tablica z informacją o całkowitej wartości przeprowadzonych działań i wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotacja w wysokości 150 000 zł na realizację zadania: “Remont prawosławnej kaplicy cmentarnej św. Marii Magdaleny w Białymstoku” (Umowa nr 18/D/2022) umożliwiła przeprowadzenie pionowej i poziomej izolacji ścian fundamentowych cerkwi, wykonanie opaski żwirowej, naprawę pęknięć i rys w ścianach oraz renowację tynków wewnętrznych.

Dotacje od Rady Miasta Białystok za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków (85 000 zł), od Województwa Podlaskiego poprzez Biuro Dziedzictwa Narodowego (70 000 zł) oraz wkład własny Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku (80 950 zł) umożliwiły renowację elewacji zewnętrznej, wymianę orynnowania i całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.