Remontujemy zabytkową cerkiew św. Marii Magdaleny

Finansowane ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (150 tys. złotych), funduszy Rady Miasta Białystok i Miejskiego Konserwatora Zabytków (85 tys. zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (70 tys. zł) prace konserwatorsko-remontowe akademickiej cerkwi św. Marii Magdaleny w Białymstoku są już bardzo zaawansowane i szybko zbliżają się do końca.

Ściany fundamentowe cerkwi uzyskały pionową i poziomą izolację. Tynki wewnętrzne zostały poddane całkowitej renowacji i są gotowe na pokrycie nowymi ikonami. Na początku września wstawione zostaną nowe drewniane drzwi wejściowe oraz okna w ścianach i w latarni pod kopułą.

Brak dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoduje, że naprawa pęknięć w ścianach zewnętrznych, całkowite odnowienie elewacji zewnętrznej i wymieniane właśnie orynnowanie muszą być opłacone ze środków właściciela cerkwi św. Marii Magdaleny – Parafii Prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Z “własnej kieszeni” trzeba będzie też zapłacić za uzupełnienie instalacji elektrycznej i wymianę osprzętu elektrycznego, nową instalację alarmową i nagłośnieniową. Do tego dodać trzeba tzw. “koszty niekwalifikowalne”, które nie mogą być opłacone ze wspomnianych dotacji – to m.in. woda, energia elektryczna, rusztowania, wywóz gruzu, usunięcie starej wiaty, metalowych okiennic, sprzątanie, wyrównanie terenu wokół cerkwi pod zasiew trawy.

Sporządzony w październiku 2021 roku kosztorys niezbędnych prac konserwatorsko-remontowych opiewał na nieco ponad 355 tysięcy złotych, ale szybko postępująca inflacja spowodowała, że ujęte w kosztorysie materiały i prace znacznie podrożały. Do opłacenia wszystkich rachunków za przeprowadzony remont potrzebne będą większe środki finansowe niż wynikające z kosztorysu brakujące ponad 50 tysięcy.

Ponadto, znaczne dodatkowe fundusze potrzebne będą na nowy ikonostas, malowidła na ścianach, szafę na szaty liturgiczne, nową podłogę. Do całkowicie odnowionej cerkwi powinny prowadzić nowe schody – bezpieczne i estetyczne.

Do wszystkich, którzy chcieliby przyczynić się do przywrócenia należytego wyglądu akademickiej cerkwi św. Marii Magdaleny w Białymstoku, zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie działań związanych z jej całościowym remontem i nowym wyposażeniem. Niech i ta cerkiewka stanie się kolejnym owocem naszego wspólnego działania, naszym kolejnym “wspólnym dziełem”. Położenie cerkwi na wzgórzu w centrum miasta powoduje, że jest ona również naszą “wizytówką” – świadectwem wspólnego solidnego wsparcia władz miasta i województwa, jak i troskliwego działania nas – prawosławnych (i nie tylko?) ich mieszkańców.

Podczas nabożeństw w odnowionej cerkwi będziemy kontynuować modlitwę za prawosławne środowisko akademickie miasta Białystok i za dusze wszystkich zmarłych pochowanych na wzgórzu św. Marii Magdaleny. Będziemy wznosić również usilne modlitwy za wszystkich ofiarodawców.

Kustosz Cerkwi Akademickiej w Białymstoku
Ks. prot. dr Włodzimierz Misijuk


Dane do przelewu

Cerkiew Akademicka
św. Marii Magdaleny
w Białymstoku

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Oddział 1 w Białymstoku
Nr rachunku: PL 27 1020 1332 0000 1102 1292 7044
Kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW

Z tytułem “Na remont”.


Zdjęcia: ks. Włodzimierz Misijuk