Świąteczne nabożeństwa według nowego stylu

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa
Białostockiego i Gdańskiego, i zgodnie z wieloletnią też tradycją, w cerkwi św.
równej apostołom Marii Magdaleny sprawowane będą świąteczne nabożeństwa
dla wiernych, którzy święta Narodzenia Chrystusa obchodzą według kalendarza
gregoriańskiego.

Zapraszamy do pełnego uczestnictwa w tych nabożeństwach,
połączonego z przystąpieniem do misterium Eucharystii. Do misterium pokajania
można przystąpić przed lub po nabożeństwie całonocnego czuwania, albo
bezpośrednio przed Boską Liturgią.