Podstawowe prawidła uczestniczenia w nabożeństwach w akademickiej cerkwi św. równej apostołom Marii Magdaleny

Podstawowe prawidła uczestniczenia w nabożeństwach w akademickiej cerkwi św. równej apostołom Marii Magdaleny

– Aby umożliwić i wzmóc aktywne i świadome uczestniczenie wiernych w nabożeństwach, prowadzący je duchowny wypowiada modlitwy liturgiczne głośno, wyraźnie i po polsku, podczas gdy chór śpiewa wszystkie pieśni po cerkiewnosłowiańsku.

– Choć ideałem jest wspólne śpiewanie pieśni i psalmów przez wszystkich uczestniczących w nabożeństwie, złożoność niektórych kompozycji wymagająca należytego przygotowania i uczestniczenia w próbach, pragnienie stosownego zharmonizowania wszystkich głosów powodują, że pieśni liturgiczne śpiewają jedynie chórzyści pod dyrekcją psalmisty. Całe zgromadzenie natomiast śpiewa lub wypowiada wspólnie słowa: „Panie, zmiłuj się” i „Amen”.

– Wzmacnianiu poczucia wspólnego sprawowania nabożeństw pomaga każdorazowo wspólne wypowiadanie Modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz” przez wszystkich obecnych w cerkwi.

– Najważniejszym celem każdej Boskiej Liturgii jest jednoczenie się wiernych z Jezusem Chrystusem w misterium Eucharystii, przeto wszyscy uczestniczący w tym nabożeństwie zachęcani są do regularnego przystępowania do komunii i należytego przygotowania się do tego misterium.

– Wierni, którzy nie wybrali jeszcze duchowego opiekuna/spowiednika i nie otrzymali jego błogosławieństwa na przystępowanie do komunii podczas każdej Boskiej Liturgii bez każdorazowej uprzedniej spowiedzi, mogą przystąpić do misterium pokajania jedynie po nabożeństwie całonocnego czuwania lub przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii. Duchowny jest w cerkwi już o 7.00 godz.

– Ze względu na to, że Boska Liturgia jest zwieńczeniem dobowego cyklu nabożeństw i jest pośród nich najważniejsza, molebny i/lub panichidy sprawowane są jedynie przed lub po nabożeństwie całonocnego czuwania albo przed Liturgią.

Boska Liturgia sprawowana jest w niedziele i wielkie święta o godz. 8.00, a nabożeństwo całonocnego czuwania w soboty i wigilie wielkich świat o godz. 17.00. O innych nabożeństwach, np. wielkopostnych lub w tzw. rodzicielskie soboty modlitw za dusze zmarłych przodków, informują zawczasu harmonogramy zamieszczane na portalach cerkwi akademickiej.

o. Włodzimierz Misijuk

kustosz akademickiej cerkwi św. Marii Magdaleny w Białymstoku